Huolto | Maintenance requests: +358 800 950 950 huolto@findri.fi

Jäähdytysratkaisut teollisuuden käyttöön

Maatalous ja elintarvikkeet

Maataloustuotteiden välivarastointi vaatii jäähdytysratkaisuilta täsmällistä mitoitusta ja toimintavarmuutta. Energiatehokkaat jäähdytysjärjestelmämme on mahdollista asentaa pienin muutoksin olemassa olevaan, toimivaan varastointitilaan. Valmiilla laskentataulukoilla varmistamme parhaan mahdollisen ilmankäsittelyn varastotilavuuden ja tuotantomäärien mukaan.

Kylmä- ja pakastetilat

Toimitamme kylmä- ja pakastetilojen jäähdytysratkaisut kaupan, ravintolatoimialan, alkutuotannon, elintarvikelogistiikan ja logistiikkakeskusten tarpeisiin. Tekniikan häiriötön toiminta yhdessä edullisen huolenpitosopimuksen kanssa ylläpitää tehokkaasti toimialoille kriittistä kylmäketjua.

Testauskontit ja tilat

Valmistamme tuotteiden, laitteistojen ja komponenttien testauskontteja teollisuuden tarpeisiin. Helposti siirreltävät ja muunneltavat testikontit varustetaan tarkasti säädeltävän jäähdytystekniikan lisäksi tarvittavilla mittauslaitteistoilla.

Testiradat

Findrin siirrettävää tekojäätä käytetään auto- ja rengastestiratojen pinnoitteena. Tekniikka mahdollistaa jääpeitteen ominaisuuksien ja koostumuksen tasalaatuisuuden säätilan vaihteluista huolimatta. Siirrettävä tekojää tuo testiradan sijainnille kustannuksia säästävää valinnanvaraa.